PERISKOP 6 – STAZA TRNJA ILI STAZA ORHIDEJA?

Ne želim da zaspim. Ako zatvorim oči, nedoumice koje me muče pretopiće se u košmare. Zurim kroz prozor, pozno je doba. Fiksiram pogledom svetlo u desnom uglu tržnog centra sa sve stadionom odozgo, koji liči na vanzemaljski matični brod. Pokušavam da saberem misli. Oglašava se ptica, moj vesnik proleća. Čujem je isključivo noću. Nikada je nisam video. Ne znam ni da li je velika ili mala, niti kakvo perje ima. Ipak, čim zima popusti, uvek je tu. Javlja se u tačnim vremenskim intervalima.

Pročitaj više