Kreativno čitanje 13 – “Ubistvo Komtura” Haruki Murakami

Šta biste uradili da vam se pred očima ovaploti Ideja? To se upravo desilo glavnom junaku novog Murakamijevog romana, poznatom slikaru portretisti koji se, za razliku od piščevih prethodnih junaka čija je usamljenost izbor, igrom slučaja nakon što ga je napustila žena obreo u izolovanoj kući u planini koja pripada čuvenom japanskom slikaru Tomohiku Amadi. Usamljenost u njemu rađa želju da ponovo istraži korene potrebe za stvaranjem i da iza sebe ostavi slikanje portreta po narudžbini u kojima je postao traženi majstor, ali koji ga nisu ni najmanje doticali kao umetnika. Pokušavajući da se privikne na novu životnu situaciju sluša muziku, čita, kuva i istražuje tajne kutke prostrane planiske kuće. U jednom od tih pohoda na tavanu otkriva sliku Ubistvo Komtura naslikanu u tradicionalnom japanskom stilu koja prikazuje istoimenu scenu iz Mocartove opere Don Đovani. U tom trenutku počinje pustolovina koja će ga voditi izvan granica realnosti, u svet u kojem žive Metafore.

Na tom tajanstvenom putu društvo će mu praviti mnogi zanimljivi likovi, manje ili više stvarni, koji će mu pomoći da bolje sagleda sebe, suštinu umetnosti i života. Pitanja koja Murakami postavlja u ovom romanu su mnogobrojna: od toga šta će ostati iza nas, preko večite nedoumice koja je prava priroda Ideje, do dileme da li neke strahove uopšte treba prevazilaziti.

Glavni junak je u potrazi i za istinom koliko god ona bila neuhvatljiva, čak i kada kaže da je istina predstava, a predstava istina. Isprepletane lične istorije, teška vremena koja oblikuju ljudske sudbine, stalno testiranje istrajnosti i vere u ono što radite drže nas u stalnoj napetosti dok čitamo ovaj uzbudljiv roman koji iako ima kamernu atmosferu otvara mnoge puteve za razmišljanje i preispitivanje.