Kreativno čitanje 55 – „Kuća u plamenu“ Kamila Šamsi

Da li li život britanske porodice pakistanskog porekla može da zaliči na grčku tragediju? Nazire li se Antigona u liku Isme, najstarije sestre, koja nakon bakine i majčine smrti preuzima na sebe brigu oko mlađe sestre i brata, Anike i Parveza? Borba da se u novoj domovini, ophrvanoj pretnjama o terorističkim napadima, uspostavi normalna svakodnevica je teška. Pogotovo ako ste Muslimani koji se trude da se uklope, da ne urade ništa pogrešno, da ne provociraju, uvek u strahu da su praćeni ili barem izloženi sumnjičavim pogledima suseda i vlasti. 

Isma je svoju sudbinu potčinila dobrobiti mlađeg brata i sestre svesno žrtvujući snove i ambicije koje je nekada imala. Kada postanu punoletni ona konačno ponovo može da počne da razmišlja o sebi i prihvata poziv da otputuje u Ameriku kako bi sa mentorom radila na zajedničkom istraživanju. 

Ta promena ne znači da ona i dalje neće brinuti o Aniki i Parvezu. Anika, pametna, lepa i tvrdoglava odlučuje da studira pravo, a Parvez napušta njihov londonski dom kako bi pokušao da pronikne i razume očeve svetonazore koji su ga odveli do džihadista.

Isma će preduzeti sve kako bi brata sprečila da upadne u kandže fanatika čak i po cenu izazivanja rascepa u porodici. 
Kada u živote sestara uđe Emon, sin istaknutog britanskog političara koji i sam pokušava da prevaziđe izazove muslimanskog porekla kako bi napredovao u karijeri, on takođe izaziva rascep koji iako na prvi pogled nije vidljiv, izaziva raskol. 

Ko je on njima dvema? Prilika za udaju, šansa da se osvete ili poslednja prilika za spasavanje zastranelog brata?
Šta će prevladati, krv ili ljubav? Možemo li da zanemarimo dužnosti prema porodici kako bismo napredovali u životu, i ako možemo da li bi trebalo to da uradimo?
Roman je podeljen na pet delova i svaki od njih usredsređen je na priču jednog od likova.  

Čitaocu preostaje da sam sklopi mozaik i zapita se da li i u dvadeset prvom veku važi da smo za ljubav, a ne za mržnju rođeni.