Kreativno čitanje 68 – “Sedma funkcija jezika” Loran Bine

Šta biste uradili ako bi vam neko rekao da ukoliko poznajete sedmu funkciju jezika (performativnu, ali i magičnu) možete naterati slušaoca da uradi štagod poželite? Možda biste se prvo pitali koje su to preostalih šest i ko je autor ove podele? Za ovu priču one nisu važne, kao ni filozof koji ih je smislio (mada je Roman Jakobson istaknuti lingvista i semiolog). Oko sedme funkcija jezika, koja sa sobom donosi moć, vrti se zaplet ovog romana. A svi znamo da ako moć padne u pogrešne ruke, svašta može da se dogodi. 

Baš kao u ovoj knjizi. 

Lingvista Rolan Bart se 1980 godine vraćao sa ručka kod predsedničkog kandidata Miterana, kada ga je, dok je prelazio ulicu, udario kamionet perionice veša. Prebacuju ga u bolnicu u kojoj nekoliko dana kasnije umire od komplikacija povreda. On je sa sobom nosio važan dokument koji je u međuvremenu nestao. Slutite li šta se nalazilo u tom dokumentu?

Motiv plus nerazjašnjena smrt poznatog filozofa dovoljni su razlozi da se slučaj proglasi ubistvom, a inspektor zadužen za njegovo rešavanje je oštroumni, ali ne baš filozofski potkovan Žak Bajar. Kako bi pokrio oblast u koju se ne razume i brže otkrio ubicu, on prisilno angažuje jednog od ispitanika, mladog doktoranda koji predaje semiologiju, Simona Hercoga. Bajarov konzervativizam i Hercogovo levičarstvo na trenutak ostavljaju po strani svoje fundamentalne razlike zarad postizanja višeg cilja. 

Ubrzo otkrivaju da je ovo ubistvo povezano sa nekoliko poznatih linvgista i političara najvišeg ranga koji su zainteresovani da se dokopaju manipulativne tehnike sedme funkcije jezika. Kako bi razrešili slučaj Hercog, a pored njega i priučeni Bajar primenjuju principe semiotike u razotkrivanju počinilaca zločina. Oni tumače načine komunikacije, događaje, ljude i njihovo okruženje kao znake, nagoveštaje i zagonetke koje bi trebalo analizirati, dekonstruisati i objasniti. Na ovom putu susrešće se sa samom elitom francuske filozofske škole, ali i agentima tajnih službi Bugarske i Rusije pri čemu se, ponekad, razlika među njima teško uočava.

Istorijska misterija ne bi bila potpuna da se kao jedan od likova ne pojavljuje Umberto Eko i to ne samo kao vrhunski semiotičar nego i kao član tajnog debatnog kluba u kojem onaj sa slabijom besedom gubi prst.  

Pogledajte oko sebe i zapitajte se da li se neko naposletku dokopao sedme funkcije jezika ili i dalje prazna obećanja imaju veću moć.