Kreativno čitanje 74 – “Kula od karata” Majkl Dobs

Ako želite da se uspešno bavite politikom morate biti spremni na sve. Borba za moć je stalna, nemilosrdna i završava se povlačenjem ili smrću. Ne postoje porazi, samo trenutna preraspodela položaja igrača koji će iskoristiti prvu priliku da odnos snaga preokrenu u svoju korist. 

Premijerka Margaret Tačer upravo je dala ostavku i njeno mesto je upražnjeno. Fransis Erkart savršeno dobro poznaje pravila igre. Svestan je da kolege u Konzervativnoj stranci, kao novog čoveka koji će voditi državu, vide umerenog i mlakog Henrija Kolingridža. Demokratija je ponekad previše naporna i spora, razmišlja Fransis, išćekujući rezultate izbora novog sastava vlade. 

Kolingridž postaje premijer, Erkart dobija utešno mesto čoveka zaduženog za održavanje stranačke discipline. Nezadovoljan, ali dovoljno lukav da iskoristi svaku priliku koja mu se ukaže na putu, Erkart koristeći uticaj i prava koja mu pripadaju, prikuplja informacije (javne i tajne) o svim članovima vlade, kako onima iz svoje partije tako i iz opozicije. Znanje, pogotovu ako se može upotrebiti za ucenjivanje, je moć. Podmetanja, izvrtanje istine, čak ni moguće ubistvo nisu prepreka ako vode korak dalje ka krajnjem rezultatu. 

Izdržaće Erkart ovaj boravak u senci jer on stalno pred očima ima konačan cilj. Ne razmišlja mnogo o tome šta će biti kada i njega ostvari. Bitka u koju se upustio zahteva celog čoveka. Na prijatelje ne može da se osloni jer ih ni nema, a kako ih može biti u takvom okruženju u kojem stalno jedni drugima rade o glavi. Pomoćnici žele da budu ministri, ministri premijeri, a premijeri bogovi sa neograničenom mandatom i moći. 

Svaki dan na poslu je pokušaj da kula od karata ostane bar još tih dvadeset četiri sata čitava. 

Pisac Majkl Dobs piše upečatljivo o zakulisnim političkim radnjama zato što je dobro obavešteni insajder, predstavnik torijevaca i savetnik čelične lejdi. Prema ovom romanu (koji ima tri dela) snimljene su britanska i američka verzija istoimene serije.