Kreativno čitanje 75 – „Snaga“ Naomi Alderman

Svet se preokrenuo. Nije bilo velikog praska niti ledenog doba. Promena je suptilna, ali suštinska. TInejdžerke širom sveta otkrivaju kako poseduju neobjašnjivu moć da dodirom nanose bol, toliko jak da može dovesti do smrti. Iznenadna snaga koju su oslobodile, poput strujnog udara, neće imati uticaj samo na njihove živote nego i na celokupno društvo. Iscrtavajući nove granice svega onoga što su sada u mogućnosti da urade one shvataju da istu moć mogu da probude i u starijim generacijama žena jer i one poseduju tu silinu koja je vekovima potiskivana. 

Posledice izvrtanja strukture moći su mnogobrojne. Vlade, mediji i javnost pokušavaju da se prilagode novom obrascu. Muškarci su potčinjeni, žene su postale jači pol. Više se ne plaše da idu same ulicama, a oni od kojih su nekada strepele sada žive u strahu od elektrošokova. 

Kataklizma je neminovna. Njena posledica je uspostavljanje novog poretka. Da li će on predstavljati napredak ili će biologija ipak i dalje postavljati pitanja na koje žene na vlasti neće imati odgovore? Da li će sada kada imaju mogućnost donošenja odluka gospodarice biti uviđavnije? Toliko dugo su trpele represiju, hoće li sada biti sposobne da pokažu samilost kada više nisu žrtve. Koliko je činjene zla određeno polom?

Priču pratimo iz više uglova. Roksi je otresita devojka iz uticajne porodice sa problemima. Margo je političarka sa velikim ambicijama i ranjivom ćerkom u osetljivim godinama. Ali je devojka čiji religiozni usvojitelji odbijaju da joj saopšte istinu o njoj. Tunde je mladić koji voli da uživa pored bazena nakon časova novinarstva. Ustaljeni tokovi njihovih relativno normalnih života biće prekinuti otkrićem natprirodnih mogućnosti ženskog pola. Njihove sudbine će se isprepletati. 

Tunde će postati izveštač koji beleži demonstracije, političke promene i narastujuće nezadovoljstvo muškaraca novim položajem. Roksi će se uhvatiti ukoštac sa porodičnim senkama, a Ali će zlostavljanje prekinuti ubistvom nakon ćega će morati da beži stvarajući novi identitet. Margo će iskoristiti svoj uticaj da bude u prvim redovima snaga koje će pomoći osnaživanje žena i koje će im pomoći da upravljaju svojim darom. 

Koliko će dugo ovakav sistem moći da opstane?