Kreativno čitanje 83 – “Glad” Džamal Uarijaši

Ovo nije knjiga za uživanje nego za meditativno preispitivanje šta je zapravo čovekova suština. Šta je i koje su granice dopuštene seksualnosti? Da li ideja pomaganja ugroženima uvek u svojoj osnovi sadrži neku vrstu dobiti za pomagače, mnogo veće od one koju velikodušno nude drugima. 

Aleksander Laslo je humanitarni radnik, bivši bankar koji je iznutra upoznao kapitalistički poredak i pošto mu se nimalo nije dopao, napustio ga i prešao na drugu stranu. To se njegovim roditeljima, prebeglim iz Mađarske u Holandiju, nimalo nije dopalo. Za sina su želeli sigurnost koju sami nikada nisu iskusili.

On 1980 godine sa grupom humanitaraca odlazi u glađu razorenu Etiopiju kako bi pomogao u obnovi zemlje. Pokazaće se da je promena karijere bila pun pogodak jer Aleksander postaje izuzetno uspešan u svom poslu, uspostavlja kontakte sa mnogobrojnim političarima i ugled mu raste. Kao deo misije koju je sebi zacrtao u životu on svoj amsterdamski dom otvara za dvadesetoro etiopske dece kojima pruža priliku da se obrazuju i započnu život pun mogućnosti koje u domovini nikada ne bi dobili. 

Idila će trajati sve dok ga jedna od usvojenica ne optuži za zlostavljanje. Čim je vest objavljena, javnost je bez predočavanja dokaza već imala svoj sud koji je jedino zatvorska kazna mogla da zadovolji. 

Aurelija Lindeboum je holandska novinarka koja je pratila rad Aleksanderove ekipe u Etiopiji i koja je bila s njim u vezi sve dok nije pristigla optužba o silovanju usvojene dece. Ona je sada, deset godina kasnije, srećno udata, ima decu i radi kao urednica u popularnoj televizijskoj emisiji. Zbog prirode njenog posla ponovo stupaju u kontakt. Nakon obavljenog intervjua, Aleksander se pojavljuje pred njenim vratima sa predlogom da ona napiše njegovu biografiju u kojoj će ispričati svoju stranu priče i pokušati da objasni seksualnost na malo drugačiji način. Da li će Aurelija prihvatiti jedinstvenu ponudu i uspeti