Kreativno čitanje 60 – „Rudi“ Nemanja Jovanović

Svet u kojem obitava bezimeni pripovedač romana Rudi je na svaki način skučen: prostorom, vremenom, dešavanjima, mogućnostima, nadom i podnošljivom budućnošću. Dani su jednolični i taljigaju se kroz sumorne pejzaže besmislenog postojanja likova sa margine koji nikome nisu bitni, a ponajmanje sebi.…

Pročitaj više...