Default image

Aleksandar Petrović, pisac

Tanjug o “Beogradskoj knjizi mrtvih”

Na srpskom literarnom nebu pojavio se novi pisac Aleksandar Petrović sa romanom “Beogradska knjiga mrtvih” u izdanju “Periskopa”, čije ime zavređuje da bude upamćeno. BEOGRAD – Na srpskom literarnom nebu pojavio se novi pisac Aleksandar Petrović sa romanom “Beogradska knjiga…

Prikaz “BKM” Violete Ivković

Pre nego što počnete da čitate ovu knjigu, zapitajte se da li vam je duša laka poput pera. Ako jeste, veća je i verovatnoća da ćete lakoperno razumeti o čemu je priča. Uvod prikaza je, dakako, podstaknut staroegipatskim verovanjem prema kojem,…

Bouvi

Ljudi u pošti rojili su se kao u košnici. Iza jedinog otvorenog šaltera, trut je nezainteresovano ubacivao račune u mali štampač. Sprava je jednolično zujala nesvesna protoka vremena izgubljenog na besmisleno čekanje. Radilice su se posakrivale po zagušljivim hodnicima. Iza…

Preobražaj

Kada upoznate Gregora Samsu nećete ostati ravnodušni. Sažaljevaćete ga ili će vam biti odbojan. Velika bubašvaba ostavlja takav utisak na ljude. Ko uspe da to prevaziđe zapitaće se kako je kod njega došlo do tako korenite transformacije. Da li se…